spacer

BEVEILIGINGEN & BEVEILIGINGSBEDRIJVEN

spacer
spacer
Beveiliging
spacer spacer spacer
 
Beveiliging
 
Beveiliging
 
Beveiliging
 
Beveiliging
 
Beveiliging
BEVEILIGINGEN LINKS & TIPS
Hieronder vindt u enkele links en verwijzingen naar branchegerelateerde websites en adressen.
 
 
Amber Alert
 
Het landelijke waarschuwingssysteem bij urgente kindervermissingen en -ontvoeringen. AMBER Alert is een gratis dienst. Je ontvangt in principe niet meer dan 10 landelijke AMBER Alerts per jaar. Je gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verspreiden van opsporingsberichten van de Politie.  Naar de website
 
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) draagt bij aan de maatschappelijke veiligheid door het stimuleren van publiek-private samenwerking, actieve kennisdeling van de veiligheidspraktijk en kwaliteitsontwikkeling van instrumenten en regelingen.  
 
Het ministerie van Justitie draagt zorg voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen.  
 
NCP Certificatie is hèt certificatie-instituut in Nederland voor veiligheid en beveiliging. Certificeren is het afgeven van een onafhankelijke derdeverklaring dat een gerechtvaardigd vertrouwen geeft over het aantoonbaar voldoen aan normen en voorschriften.  
 
Voor de beveiligingsberoepen zijn er verschillende opleidingen op vmbo-, mbo- en hbo-niveau. Op deze website vindt u alle informatie over de opleidingen, cursussen, erkend leerbedrijven, branchecertificaten en het laatste nieuws hierover.  
 
Wilt u in contact komen met de politie in de regio, dan geldt in het hele land hetzelfde telefoonnummer: 0900-8844. Op dit nummer kunt u terecht met vragen en problemen die niet spoedeisend zijn. Zonodig wordt u snel doorgeschakeld naar het dichtstbijzijnde politiebureau. Is er spoed geboden, dan kiest u het alarmnummer 112.   
 
De certificeringsregeling Politiekeurmerk Veilig Wonen is een veiligheidsinstrument dat bijdraag aan de sociale veiligheid in en rond woningen, wooncomplexen en buurten en wijken. Woningen met het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) hebben tot 90% minder kans op een geslaagde inbraak!   
 
De VPB is de belangenbehartiger voor de branche van beveiligingsbedrijven en particuliere recherchebureaus.   
 
INBRAAK BEVEILIGING · PROJECT BEVEILIGING · PERSOONS BEVEILIGING · CHAUFFEURSDIENSTEN · MELDKAMER · ALARMOPVOLGING · HONDENBEWAKING · BRANDPREVENTIE · SECURITY-SYSTEMEN
spacer
Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid Politie DASS Certificatie VPB VPB NCP Ministerie van Justitie Politie Keurmerk Veilig Wonen Beveilging